Örebro Senioruniversitet fortsätter med läsecirkel i Lindesberg

10 JUNI 2024

Örebro Senioruniversitet fortsätter med läsecirkel i Lindesberg


Örebro Senioruniversitet bjuder för sjätte terminen i rad in till läsecirkel i facklitteratur i Lindesberg med samma upplägg som tidigare terminer. Deltagarna diskuterar en bok per tillfälle. Inriktningen är facklitteratur såsom historia, biografier, klimat, miljö och andra aktuella nutidsfrågor - och deltagarna fattar gemensamt beslut om terminens böcker. Första anmälningsdag till höstterminen 2024 är måndag 17 juni.


Örebro Senioruniversitet är en ideellt och politiskt obunden förening för seniorer. Nytt program presenteras terminsvis. Föreningen drivs under mottot “för seniorer, av seniorer”. Programutbudet har fokus på begreppet bildning - utan krav på förkunskaper.


Örebro Senioruniversitets studiecirkel Facklitteratur har hållits i Lindesberg under de senaste fem terminerna med 10-12 deltagare vid varje cirkel. Deltagarna samlas fyra gånger per termin kring olika böcker och diskuterar deras innehåll. Deltagarna fattar gemensamt beslut om terminens böcker - utom den första som cirkeldeltagarna ska ha läst inför det första mötet. "Det är böcker som jag aldrig annars skulle ha läst, diskuterat och reflekterat över - vilket ger nya kunskaper och insikter", enlig en av deltagare.


Studiecirkel facklitteratur i Lindesberg höstterminen 2024


Höstens första bok blir "Finlands svenska historia" av Martin Hårdstedt, utgiven 2023 av Natur och Kultur. Hur ser Finlands svenska historia ut? Är det politiken, makten, språket eller kulturen som väger tyngst? I dag är oftast språket i fokus när det gäller de svenskspråkigas identitet i Finland, men historiskt sett har till exempel hembygd, klass eller vem man svurit trohet till varit viktigare. Finlands svenska historia är inte bara en del av Finlands historia, utan lika mycket en del av Sveriges historia. Cirkeldeltagarna ska ha läst boken inför det första mötet.


Måndagar kl. 10.00 – 12.00: 9/9, 7/10, 4/11, 2/12
Cirkelledare: Ingalill Senneryd, 0705-20 73 48
Lokal: Biblioteket, Lindesberg


...


För mer information om studiecirkeln i Lindesberg - kontakta:
● Ingalill Senneryd, ingalill.senneryd@gmail.com , 070 5207348
● Birgitta Emander, birgitta@kallernas.se , 070 2410874


För mer information om studiecirkeln >>