Nytt försök att samordna uthyrning av kommunens idrotts- och skollokaler


Ärendet är en förlängning av uppdraget Mötesplats Lindbacka.

10 JUNI 2024

Nytt försök att samordna uthyrning av kommunens idrotts- och skollokaler


Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun gör nu ett nytt försök att slutföra uppdraget Mötesplats Lindbacka. Kommundirektör får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur uthyrning av kommunala bokningsbara idrotts- och skollokaler kan samordnas och förenklas.


En extern utredare ska upphandlas och finansieringen sker via
kommundirektörens medel för utvecklingsinsatser. Förslaget ska presenteras för kommunstyrelsen 10 september 2024.

Idag berörs flera förvaltningar och kommunala bolag av olika
styrdokument gällande uthyrning för idrott och annan verksamhet:

  • Tillväxtnämnden har tagit fram riktlinjer för uthyrning av idrottslokaler och riktlinjer för en scenvagn.
  • Barn- och utbildningsnämnd gällande skollokaler.
  • Besök Linde AB gällande Lindesberg arena.
  • Fastighetsbolaget FALAB äger flertalet av uthyrningsbara lokaler i
    Lindesberg.


28 Mars 2024

Tillväxtnämnden utreder framtiden för föreningshuset Sandströms i Lindesberg

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun har beslutar att uppdra till förvaltningschefen att utreda framtiden för föreningshuset Sandströms med bland annat en utvärdering av fastighetens skick och eventuellt renoveringsbehov för fortsatt föreningsverksamhet. Delrapportering sker på nämndens sammanträde i maj och slutrapportering på nämndens sammanträde i september. Läs mer >>


23 Mars 2023

Fler frågor än svar från politikerna om Mötesplats Lindbacka i Lindesberg

När kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun fick förstudien om Mötesplats Lindbacka presenterad (tisdag 28 februari) svarade de med fler frågor än svar. "Vi behöver ha inriktningsmål för att ha något att fatta beslut om - detta håller på att formuleras och kommer upp igen i kommunstyrelsen för beslut”, svarar Tomas Klockars (M) - kommunstyrelsen ordförande. Läs mer >>


FEBRUARI 2023:

Förstudie om Mötesplats Lindbacka i Lindesberg väcker nya frågor till politikerna

På tisdag 28 februari kommer kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun att få förstudien om Mötesplats Lindbacka presenterad. Och det är en förstudie som väcker nya frågeställningar som behöver bevaras - bland annat: "Vad innebär Mötesplats Lindbacka? Det krävs en intern klart uttalad samsyn över politikergränser och förvaltningar om innebörden av mötesplats och dess uppdrag." Läs mer på lindekultur.se >>


DECEMBER 2022:

Förstudie om föreningarnas "Mötesplats Lindbacka" i Lindesberg försenad

Idag tisdag (20 december) skulle förstudien om "Mötesplats Lindbacka" - ett allaktivitetshus för föreningar efter skoltid i Lindbackaskolan - ha presenterats för kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun. Men det blir bara en "information om läget", enligt Bengt Storbacka (S): "Tjänstepersonerna har inte hunnit ta fram ett färdigt förslag ännu på grund av sjukdom - så det kan dröja ett litet tag till". Läs mer på lindekultur.se >>


OKTOBER 2022:

Målet för Lindbacka - en levande och inkluderande mötesplats efter skoltid

Tillväxtförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i Lindesbergs kommun får tillsammans i uppdrag att ta fram ett förslag för "Mötesplats Lindbacka" med tillhörande förslag kring organisation och budget. Ett förslag på identifierade och prioriterade målgrupper, innehåll och organisation med tillhörande budget ska presenteras för kommunstyrelsen i december 2022. Läs mer på lindekultur.se >>