Julia Olsson - årets kulturstipendiat i Lindesbergs kommun


Julia Olsson när hon gick på idrottscollege danslinje på Lindeskolan.

10 JUNI 2024

Julia Olsson - årets kulturstipendiat i Lindesbergs kommun


Under Nationaldagsfirandet i Oscarsparken delade Lindesbergs kommun ut årets kulturstipendium till Julia Olsson, årets föreningsledarstipendium till Ali Jamal Yassin och Ronny Sterzenbach (Bergslagens IF) samt årets byggnadspris till Rebecca Ahlberg och Tomas Eriksson (Svartbergstorpet, Östra Löa).


Årets kulturstipendium på 10.000 kronor tilldelades Julia Olsson med motiveringen: "Med fötter i kommunens idrottscollege har vår stipendiat dansat sig genom sina utbildningar. Dansstegen förde henne till en av kontinentens huvudstäder, Berlin, där hon genom målmedveten träning arbetat hårt för att nå sitt framtida yrke inom modern dans. Efter 3 år är hon nu där och världens dansscener ligger framför hennes fötter. Vi önskar henne lycka till på väg mot sina drömmars mål."


Årets föreningsledarstipendium på 10.000 kronor tilldelades Ali Jamal Yassin och Ronny Sterzenbach (Bergslagens IF) med motiveringen: "Att våra yngre kommuninvånare regelbundet rör på sig och blir del av en större gemenskap är viktigt för vårt samhälle. Årets stipendiater har med stor ideellt engagemang skapat en meningsfull fritid för barn och ungdomar som tidigare varit utan fritidsaktiviteter. Tack för er glödande drivkraft till att leda barn och unga."


Årets byggnadspris på 10.000 kronor tilldelades Rebecca Ahlberg och Tomas Eriksson (Svartbergstorpet, Östra Löa) med motiveringen: "På en tomt som funnits i släktens ägo under lång tid växte ett nytt hus upp år 2020, i gammal stil. Parets intresse för miljö och cirkulära lösningar syns i byggnaden där man har använt sig av återbrukade material. Det gamla och det nya möts på ett föredömligt sätt, där man visar att ett nybyggt hus kan uppföras med minimal klimatpåverkan."


Julia Olsson på dansskolan i Berlin (Danceworks Berlin).


.......


Årets kulturstipendium: Ska utdelas till enskild person eller grupp som är i början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom det konstnärliga området. Prissumma: 10.000 kr.


Årets föreningsledarstipendium: Ska utdelas till person som genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang. Prissumma: 10.000 kr.


Årets byggnadspris: Ska utdelas ut som uppmuntran för insatser i bevarandet av historisk värdefull byggnadskultur i kommunen samt till de som förnyat kommunens moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk. Prissumma: 10.000 kr.


Stipendierna och byggnadspriset utses av tillväxtnämnden och delas ut under Nationaldagsfirandet i Oscarsparken 6 juni.


.......


Tidigare kulturstipendiater:


2023: Albin Enström >>
2022: Rebecka Blixt >>
2021: Millan Baeckström >>
2020: Pernilla Eriksson >>
2019: Angelica Rosengren >>
2018: Lena Ehnvik >>
2016: Jesper Hugosson >>
2015: Tommy Lundholm >>
2014: Madeleine Hessérus >>
2013 Börje Erlandsson - fotograf
2012 Jeanette Lindmark - musiker
2011 Kapell Malén (Camilla Malén Friman, Klas Friman, Anna Johansson, Gusselhyttan och Lindesberg)
2010 Clas Thor, Astrid Lindén, Jan-Peter Lahall, Örebro
2009 Konstnär Mona Qvist Stenbeck, Lindesberg
2008 Bild-, skulptur- och ordmakaren Monica Lehn Domnick, Lindesberg
2007 Silversmeden och folkmusikern Kajsa Karlsson, Guldsmedshyttan
2006 Stefan Jansson, Lindesberg
2005 Ingen utdelning (p g a köpstopp)
2004 Sofi Jeannin, London
2003 Musikern Per-Göran Schill, Örebro
2002 Författaren Erik R. Lindström, Ramsberg
2001 Guldsmeden Johnny Karlsson, Guldsmedshyttan
2000 Filmaren Lars Åby, Löa
1999 Författaren Eva B. Magnusson, Lindesberg
1998 Slöjdaren Karin Svärd, Lindesberg / Konstnären Allan Runefelt, Björkhyttan/Stockholm
1997 Bildkonstnären Hans Zättervall, Morskoga
1996 Författaren Åke Åkesson, Fellingsbro
1995 Körledaren Ann-Christin Wassberg, Lindesberg
1994 Musikern Anders Borg, Garphyttan, Lindesberg
1993 Konstnären Thomas Rydén, Lindesberg / Konstnärinnan Ingnela Wik-Wilhelmson, Nyckelby
1992 Filmaren Nina Hedenius, Löa
1991 Musikern Thomas Lundkvist, Spannarboda/Stockholm
1990 Arne Johnsson, Lindesberg - författare
1989 Gun-Britt Wilhelmsson, Lindesberg / Arpad Bikfalvy, Lindesberg
1988 Keramikern Gunilla Dovsten, Lindesberg / Folke Wennberg, Storå (dokumentation av folklivet i Hammarbacksområdet)
1987 Konstnären Nick Furderer, Lindesberg / Sven-Olof Axelsson, Fellingsbro (fotodokumentation av bygd och natur)
1986 Britt-Inger Haenflein, Guldsmedshyttan / Olle Lindberg, Lindesberg (för sitt arbete för ungdomsföreningen MÖG, Musik Över Gränserna)

...