Biografens framtid i Lindesberg avgörs av kommunfullmäktige 17 juni

Ska biografen i Lindesberg få det ekonomiska stöd som krävs?

4 JUNI 2024

Biografens framtid i Lindesberg avgörs av kommunfullmäktige 17 juni


Arbetet med Lindesbergs kommuns "handlingsplan för en budget i balans" går nu in i slutskedet - och därmed närmar sig "sanningens ögonblick" för den kommunala biografens fortlevnad i Lindesberg som avgörs av kommunfullmäktige måndag 17 juni.


"Om förslaget om utdelning från Linde Stadshus AB blir beslutat på kommunfullmäktige så finns möjlighet att bevara biografen 2025-2027", förklarar Henrik Arenvang - kommundirektör och VD i det kommunala moderbolaget Linde Stadshus AB.


LindeKultur har frågat de fyra största partierna i kommunfullmäktige - M och SD i majoriteten respektive S och C i oppositionen - hur de kommer att rösta på kommunfullmäktige:


"Biografen finns med i både den styrande majoritetens budgetramar och i vår oppositionsbudgets ramar. Naturligtvis får biografen fortsatt finansiering från oss Socialdemokrater," svara Bengt Storbacka (S).


Över 800 skrev under uppropet "Rädda biografen i Lindesberg"


Över 800 personer hade skrivit under uppropet "Rädda biografen i Lindesberg" den 31 maj) som var sista dagen för att skriva under uppropet. Läs mer >>


...
...


25 APRIL 2024:

Så många extra biobiljetter behövs för att "självfinansiera" 700.000 kronor

Namninsamlingar i all ära - men för att rädda den kommunala biografen i Lindesberg krävs fler biobesökare, enligt företrädare för den politiska majoriteten i Lindesbergs kommun. Men för att "självfinansiera" 700.000 kronor (som kommunen betalar extra i år) krävs över 13.000 extra biobesökare per år - vilket anses som mycket svårt att nå för en biograf på landsorten (även om bioåret 2024 börjat bra). Läs mer >>

...


24 MARS 2024

Snart dags för avgörande om biografens framtid i Lindesberg

Estetiska programmet på Lindeskolan läggs inte ned - tack vare ett brett opinionstryck. Nu är det dags att mobilisera motsvarande opinion för att den kommunala biografen i Lindesberg inte ska läggas ned. Arbetet med kommunens "handlingsplan för en budget i balans" går nu in i slutskedet - men inget har ännu offentliggjorts om vad det kan komma att innebära för biografen. Läs mer >>

...


4 MARS 2024

Filmåret 2024 har börjat bra för Lindesbergs Bio

Filmåret 2024 har börjat bra för Lindesbergs Bio som under årets två första månader ökat besöksantalet med 27 procent jämfört med samma period 2023 - 1.781 besökare i år mot 1.392 förra året. "Den sista resan" har fått en bra start i mars och den kan förhoppningsvis vara med och bidra till hyfsade mars-siffror, enligt Björn Persson - biografföreståndare på Lindesbergs Bio. Läs mer >>

...


2 MARS 2024

Vill ditt parti rädda biografen i Lindesberg? Så svarar partierna!

Alla partier tycker att den kommunala biografen i Lindesberg är viktig - och alla vill att den ska leva vidare. Men bara fem partier (S, C, V, MP och L) svarar ett tydligt JA på att kommunen ska säkra biografens finansiering på lång sikt. Tre partier (SD, M och KD) vill att biografen måste hitta andra finansieringslösningar. Ett parti (LPO) har inte svarat. Läs mer >>

...


19 FEBRUARI 2024

Lindesbergs Bio - en flexibel lokal som utnyttjas mycket och av många

Lindesbergs Bio har en biosalong som utnyttjas mycket - speciellt kvällstid men även många eftermiddagar. Hittills i år har lokalen använts 40 dagar av 47 möjliga (= 85 %). Förra året användes biografen av 23 föreningar under tillsammans 125 timmar vilket motsvarar drygt tre hela arbetsveckor! Och det finns möjligheter även för privatpersoner att hyra biografen. Läs mer >>

...


12 FEBRUARI 2024

Lindesbergs Bio: Bidrag har gett stöd - men mest som ersättning för pandemin

Lindesbergs Bio - som drivs av kommunala Besök Linde AB - har under åren 2020-2023 beviljats totalt närmare 800.000 kronor i stöd varav merparten som ersättning för intäktsbortfall och omställning efter pandemin. "Vi söker olika typer av stöd löpande - men det är inte något vi kan förutsätta att vi kan söka och få kommande år", förklarar Sharon Almström - verksamhetschef för Lindesbergs Bio. Läs mer >>

...


10 FEBRUARI 2024

"Driva biograf - mer kulturgärning än affärsverksamhet"

"Att driva biograf är i de allra flesta fall mer av en kulturgärning än en affärsverksamhet - och kultur är en bidragande faktor till om en ort ska leva eller bara överleva". Det säger Jerry Eriksson - utvecklingsledare med ansvar för filmfrågor inom Region Örebro län - till LindeKultur med anledning av frågan om biografens framtid i Lindesberg. Läs mer >>

...


3 FEBRUARI 2024

Lindesbergs Filmstudio: "Biografen - en förutsättning för vår verksamhet"

En modern och rymlig biografsalong med plats för närmare 200 medlemmar är en förutsättning för Lindesbergs Filmstudio - en förening som visar kvalitetsfilm (bland annat i samarbete med Lindesbergs kommuns finska förvaltningsområde), arrangerar direktsänd opera från Met i New York och hoppas kunna starta en separat filmstudio för ungdomar i Lindesberg. Läs mer >>

...


31 JANUARI 2024

Öppet brev till våra politiker: Vill ni rädda biografen i Lindesberg?

Över 500 personer har nu skrivit under uppropet: Rädda biografen i Lindesberg! Nu vill vi veta vad de styrande politikerna i Lindesbergs kommun tycker i frågan - därav detta öppna brev med frågan: Vill ni rädda biografen i Lindesberg? Om JA - hur? Om NEJ - varför? Svaren kommer att publiceras senast torsdag 29 februari. Läs mer >>

...


30 JANUARI 2024

Folkets Hus i Lindesberg - viktig kulturarena för många i mer än 100 år

Folkets Hus-fastigheten - som inrymmer bland annat Lindesbergs Bio - har varit en viktig kulturarena i mer än 100 år. Byggnaden uppfördes 1922 av föreningen Folkets Hus i Lindesberg - och sedan 1939 har det visats film i denna kulturhistoriska miljö. Sedan 2005 ägs fastigheten av fastighetsbolaget Samuel Karlsson som hyr ut biografen till Lindesbergs kommun. Läs mer >>

...


23 JANUARI 2024

Pandemin slog hårt mot alla biografer - men framtidstro på Lindesbergs Bio

Lindesbergs Bio hade 8.762 biobesökare under 2023 - en liten ökning jämfört med 2022 (8.673 biobesökare) men långt från rekordåret 2018 (13.723 biobesökare). "Efter pandemin har inget varit sig likt - det har varit svårt att få tillbaka publiken för alla biografer men vi tror på en framtid för vår biograf", förklarar Sharon Almström - verksamhetschef för Lindesbergs Bio som drivs av kommunala bolaget Besök Linde AB. Läs mer >>

...


15 JANUARI 2024

Lindesbergs Bio - en bio- och teatersalong med många möjligheter

Direktsänd opera från Met i New York (27 januari). Konsert med Shirley Clamp (17 februari). Föreläsning med Torkild Sköld (7 mars). Teaterföreställningen "Vajlett och Rut" (14 mars). Lindesbergs bio- och teatersalong i Folkets Hus kan användas till mycket - och gör det möjligt för arrangörer att erbjuda ett brett utbud av kultur- och nöjesevenemang i Lindesberg. Läs mer >>

...


14 JANUARI 2024

Därför behövs biografen i Lindesberg - och därför är det bråttom med att skapa opinion

På drygt en vecka har mer än 400 personer skrivit under uppropet Rädda biografen i Lindesberg. Engagemanget är stort och brett för att trygga framtiden för den kommunala biografen i Lindesbergs Folkets Hus. Men det är bråttom med att skapa opinion - redan i april-maj kommer de första besluten att tas för en "budget i balans" i Lindesbergs kommun. Läs mer >>

...


6 JANUARI 2024

Namninsamlingen för biografen i Lindesberg slog i taket direkt

Många vill rädda biografen i Lindesberg! Med närmare 300 (!) namnunderskrifter på ett dygn har uppropet överträffat alla förväntningar - och därmed också en övre gräns (300) för det webbformulär som används. Därför stoppas namninsamlingen tills vidare för att skapa ett nytt webbformulär med möjlighet för fler att ge stöd till uppropet: Rädda biografen i Lindesberg! Läs mer >>

...


16 DECEMBER 2023

Finansieringen av biografen klar för 2024 - men framtiden fortfarande osäker

Finansieringen av den kommunala biografen i Lindesberg för 2024 är klar genom att tillväxtnämnden får 700.000 kronor extra genom en extra utdelning från kommunala bolagskoncernen. Men framtiden för biografen efter 2024 är fortfarande osäker. Läs mer >>

...


Relaterade länkar: