Löadagen - en heldag för hela familjen när Hyttans Hemligheter tar paus

Löa hytta ligger efter riksväg 50 mellan Lindesberg och Kopparberg.

4 JULI 2024

Löadagen - en heldag för hela familjen när Hyttans Hemligheter tar paus


Lördag 6 juli från kl 10:00 bjuder föreningarna i Löa in till gemensam Löadag. En heldag för hela familjen med ett blandat program - från guidning för barn i hyttan till gemensam grillmiddag som avslutning.


Eftersom Hyttans Hemligheter tar paus i år ordnar föreningarna i Löa diverse aktiviteter för stora och små i och omkring hyttan ner till idrottsplatsen, minigolfen och glasskiosken.


  • Kl 10.00-10:30 och 13:00-13:00 blir det guidning för barn i hyttan. Samling vid rutschbanan.
  • Kl 14:30 blir det bollrace från sågbron till kvarndammen med fina priser.
  • Kl 18:00 avslutas dagen med gemensam grillmiddag.


Under hela dagen blir det tipspromenader för barn och vuxna, utställning av gamla foton och kartor, aktiviteter på idrottsplatsen, minigolf och öppet hus i skolan. Och i hyttkontoret serveras pannkaka, korv och kaffe med kaka.


De intäkter som föreningarna får in under dagen kommer att oavkortat gå till Löa friskola.


Läs mer om Löa i löabloggen >>


PS: Boka redan nu 27 juli för årets Båtkarneval i Löa - se nedan.


I Löa hytta finns en fantastisk miljö bevarad som berättar om bergsbruk och järnhantering från en tid då Sverige stod för en tredjedel av världens järnproduktion. Den lilla byn Löa var då en av många små byar i Bergslagen som tillsammans bidrog till denna storhetstid. Utgrävningar har visat att järnframställning förekom i Löa redan under tidig medeltid. Kvarnen och sågen, som liksom hyttan var andelsägda, är också bevarade och bidrar till bilden av arbete och vardag i den gamla bergsmansbyn.


Under 1800-talet köptes många av de små bergsmanshyttorna upp av brukspatroner och storföretag. Men Löabönderna föredrog med envishet och uthållighet att själva driva sin hytta efter gammalt mönster fram till 1907 då hyttan blåstes ner för sista gången. Unikt för Löa är att hyttelaget aldrig har upplösts. Enskilda Löabor är fortfarande delägare i hyttan och hyttstämman fattar årligen beslut i frågor kring hyttan och dess bevarande och upprustning.


Läs mer om Löa hytta och Hyttans Hemligheter >>