Lindesbergs kommun lanserar ny webbplats för kulturmiljöer


Helena Randefelt (projektledare) och Helen Sannerstedt (museiintendent/kultursekreterare).

17 JUNI 2024

Lindesbergs kommun lanserar ny webbplats för kulturmiljöer


Torsdag 27 juni kl 14:00 lanserar Lindesbergs kommun en ny kulturmiljöwebb som ska vara kommunens kunskapsunderlag för stöd, vägledning och inspiration när det gäller kulturmiljöer. Lanseringen kommer att firas på Lindesbergs stadsbibliotek.


Lindesbergs kommun har ett kulturarv som är unikt för Sverige och ett stort utbud av miljöer som berättar om kommunens historia och utveckling. Nu lanseras en kulturmiljöwebb för att lyfta flera av dem.


Under hösten 2023 gjorde Lindesbergs kommun en kulturmiljöinventering. Inventeringen tillsammans med berättelser om kommunens framväxt presenteras på den nya kulturmiljöwebben.


Kulturmiljöwebben är kommunens kunskapsunderlag för stöd, vägledning och inspiration när det gäller kulturmiljöer. Här synliggörs kommunens gemensamma historia och identitet och ett nedslag i flera av kommunens särskilt värdefulla områden.


"Vi hoppas att mer kunskap om våra värdefulla miljöer ska bidra till stolthet över vår plats och dess historia. Med hjälp av kulturmiljöwebben vill vi öka kunskap och engagemang för vår gemensamma kulturmiljö och utforska kulturmiljöns potential som besöksmål och livsmiljö", säger Helena Randefelt (projektledare) i ett pressmeddelande.


Genom att gott kulturmiljöarbete skapas förutsättningar för ett hållbart samhälle och en hållbar livsmiljö. Med hjälp av kulturmiljöwebben vill kommunen bidra till att viktiga platser och berättelser bevaras för de som lever och besöker platsen idag, men även för framtidens människor.


"Kulturmiljöwebben är till för alla! Här kan alla hitta något intressant oavsett om det gäller samhällsplanering, att få mer kunskap om platser som format Lindesbergs kommun eller tips på intressanta platser att besöka. Det går också bra att komma med förslag och önskemål om ni tycker att något saknas", säger Helen Sannerstedt (museiintendent/kultursekreterare) i Lindesbergs kommun.


...


Läs mer om Lindesbergs kommuns kulturmiljöarbete >>