Konsert med unik barockmusik på Siggebohyttans bergsmansgård

Rebecka Karlsson och Anders Ericson lyfter fram en musikskatt.

16 JUNI 2024:

Konsert med unik barockmusik på Siggebohyttans bergsmansgård


Söndag 28 juli kl 16:30 arrangerar Örebro läns museum för första gången på länge en konsert med barockmusik i logen på Siggebohyttans bergsmansgård. Violinisten Rebecka Karlsson och lutenisten Anders Ericson låter i detta program musik för violin och svensk luta klinga för första gången på över 200 år. 


Den svenska lutan var ett unikt svenskt instrument som tillverkades och spelades på i framför allt Stockholm, Göteborg och Åbo, men sannolikt också i andra delar av Sverige, främst under åren 1780-1830. Tusentals stycken finns bevarade men har legat i glömska tills nu när Anders och Rebecka åter lyfter fram denna musikskatt i dagens ljus.


Publiken får möta arrangemang av några av dåtidens populära musikstycken av tonsättaren Ignaz Pleyel, men också helt unik musik komponerad enkom för den svenska lutan bland annat av dåtidens kända musiker från det Kungliga Hovkapellet i Stockholm, tämligen okända för oss idag.


Anders spelar på ett originalinstrument byggt i Stockholm 1796. Rebecka spelar på en violin byggd 1742 av den svenske hovinstrumentmakaren Sveno Beckman.


Konserten hålls i logen på Siggebohyttans bergsmansgård. Kostnad 200 kr. I priset ingår entré till mangårdsbyggnaden, samma dag före konserten.


För mer information om och biljetter till konserten >>11 JUNI 2024

Sommarens aktiviteter på Siggebohyttans bergsmansgård


På lördag den 15 juni börjar sommarsäsongen för Örebro läns museum på Siggebohyttans bergsmansgård. Programmet erbjuder återkommande favoriter som guidade gruvvandringar och familjeslöjd men också flera nyheter: Den 28 juli arrangerar museet för första gången på länge en konsert med barockmusik på logen. Den 24 augusti återkommer förra årets omtyckta Slöjdfestival. Läs mer >>